Puerto Rico

Distribución 
poblacional e indicadores


 

       

Población de
Puerto Rico

 

   

Población total por municipio, Puerto Rico: 1899-2010                                                                                     

    check2    Población femenina total por municipio, Puerto Rico: 1899-2010

    check2   

Población masculina total por municipio, Puerto Rico: 1899-2010

 

 

 

Información adicional